Welkom bij Green Park Handbal Aalsmeer

Welkom!

Informatie voor (nieuwe) leden en de ouders van (nieuwe) jeugdleden van Green Park Handbal Aalsmeer

Lidmaatschap

Hartelijk welkom als nieuw lid van Green Park Handbal Aalsmeer. We hopen en verwachten dat dit lidmaatschap de start is voor een lange periode van plezier in de handbalsport en natuurlijk ook onvergetelijke herinneringen aan alle activiteiten die we als vereniging organiseren rond het handbalspel. Lid zijn van onze vereniging geeft rechten maar ook plichten. Het is daarom belangrijk dat je op de hoogte bent van diverse zaken binnen onze vereniging. Hoe zijn de zaken geregeld?; wat mag je van de vereniging verwachten en wat verwacht de vereniging van jou en eventueel ook van je ouders als je nog een jeugdlid bent? Het lidmaatschap begint op het moment dat je je met behulp van het aanmeldingsformulier hebt aangemeld en vanuit de vereniging te horen krijgt dat je mag spelen in competitiewedstrijden. Jouw speelgerechtigheid wordt bevestigd door het verstrekken van een code, waaronder je bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) geregistreerd bent.

Vereniging

Green Park Handbal Aalsmeer is een handbalvereniging, opgericht in 1932, toen nog als onderdeel van de turnvereniging TV Aalsmeer, maar vanaf 1982 zelfstandig. Onze handbalvereniging richt zich zowel op de prestatiesport als op de recreatiesport, waardoor je op heel prettige wijze kunt handballen op ieder gewenst niveau. Green Park Handbal Aalsmeer heeft momenteel zo’n 321 geregistreerde leden, maar daarnaast kennen we ook heel veel supporters, vrijwilligers, trainers en scheidsrechters die bij onze vereniging betrokken zijn.

Vrijwilligers

Organisatorisch is het onmogelijk om een vereniging als de onze goed te laten functioneren zonder – veel – vrijwilligers. Gelukkig hebben we veel (groot) ouders, broers, zussen van onze leden en andere vrijwilligers die wat extra’s voor de vereniging doen. Dat kan zijn als trainer, begeleider, scheidsrechter, bestuurslid, lid van een commissie, of als diegenen die altijd oproepbaar en inzetbaar zijn voor hand- en spandiensten. We verwachten dan ook dat leden, dan wel de ouders van jeugdleden onze vereniging willen ondersteunen door soms ook op een andere manier met de vereniging bezig te zijn dan alleen ‘een balletje gooien’.

Wat zijn de contributie bedragen?

De contributies bestaan uit een deel voor het NHV (Verbondscontributie), over de hoogte daarvan beslist de algemene bondsvergadering, en een verenigingsdeel, daarover beslist de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
(ALV) van de vereniging.

Klik hier voor inschrijven en Contributie!

Nieuws algemeen

Loterij

Ophalen prijzen Super Loterij

Uitslag Super Loterij Heeft u een prijs gewonnen in de Super Loterij, dan kunnen deze in overleg met Dorothy Mul via jeugdcommissie@hvaalsmeer.nl worden opgehaald....
Loterij

Prijzen Super Loterij uitgereikt

Afgelopen weken waren er door de leden vele loten verkocht in en om Aalsmeer en vast ook nog wel verder weg. Woensdag 1 mei...
Loterij

Uitslag Super Loterij

Vanmiddag vond onder toeziend oog van mr. Mathijs van Gaalen van Signum Notariaat, de trekking plaats van de Super Loterij. Bekijk op de trekkingsuitslag...
Jac Stammes Toernooi

Terugblik op de 24e Jac Stammes cup

Nagenieten van de Jac Stammes cup tijdens het paasweekend. De albums met foto’s van de finales hebben wij gedeeld op Faceboek of Instagram pagina mocht...
Algemeen

Simone Schaap overleden

Beste ouders en leden, Op 14 maart jl bereikte ons het verdrietige nieuws dat Simone Schaap is overleden. Zij en Herman waren meer dan...