Gedragsregels

Gedragsregels

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen

Veiligheid voor iedereen

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond Seksuele Intimidatie bij GREEN PARK HANDBAL Aalsmeer hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen het thema Seksuele Intimidatie- zie landelijke berichtgevingen hierover- keer op keer onze ogen. Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Het beleid

De vereniging is al enige tijd bezig met het formuleren en effectueren van beleid op dit terrein. Zo heeft de vereniging enkele jaren geleden samen met alle andere eredivisieverenigingen het convenant “Sportiviteit en Respect” ondertekend 1. Het NOC*NSF voert op dit thema zeer actief beleid en heeft voor de begeleiders van (minderjarige) sporters gedragsregels opgesteld2 en aan de aangesloten sportbonden gevraagd deze gedragsregels te onderschrijven en aan de bij hen aangesloten clubs aan te dringen op het overnemen van deze gedragsregels. Tenslotte heeft het NOC*NSF in samenwerking met het ministerie van Sport de VOG ( Verklaring omtrent het gedrag ) voor vrijwilligersorganisaties in de sport gratis ter beschikking gesteld.

Vertrouwenspersoon

GREEN PARK HANDBAL Aalsmeer wil de aanbevelingen nu ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. In de praktijk betekent dit dat er inmiddels een vertrouwenscontactpersoon aangesteld is, die voor iedereen met vragen en klachten op het terrein van de uitvoering van het eerder genoemde convenant en de gedragsregels aanspreekbaar is. Lena Apeldoorn kan men bereiken op dit mailadres. vertrouwenspersoon@hvaalsmeer.nl Daarnaast zal er voor alle vrijwilligers, trainers, coaches, begeleiders, een VOG ( verklaring omtrent het gedrag aangevraagd worden. Hierover zal op een later tijdstip meer informatie gegeven worden.