Nieuw bestuur Green Park Aalsmeer

Op woensdag 26 juni is er tijdens de algemene ledenvergadering een geheel nieuw bestuur gekozen bij handbalvereniging Green Park Aalsmeer.

Dirk-Jan Kluft opende de vergadering met een uitleg over hoe het afgelopen jaar is verlopen, zowel in sportief als financieel opzicht. Naast de vele successen van afgelopen seizoen bij de verschillende teams zijn er op zijn zachtst gezegd ook harde noten gekraakt op financieel gebied en zal het nieuwe bestuur dat ook komend jaar moeten doen om de vereniging een financieel en sportief gezonde toekomst te kunnen bieden. Positief is dat de kascommissie bij monde van Erik Pesch aangaf dat de vereniging de goede weg is in slagen! Decharge werd nog niet gevraagd, daar het boekjaar nog niet afgelopen is, maar voor het eind van dit kalender jaar zal er een extra ledenvergadering plaats vinden waarin dit voor het huidige boekjaar 23-24 gevraagd zal worden aan de leden.

Hierna nam Mark van der Ban de microfoon over en zette de plannen van het nieuwe bestuur uiteen: Aalsmeer handbal moet (weer) een vereniging worden met meer verbinding met haar leden, een gezond (top)sportklimaat bieden aan haar leden, met meer aandacht voor de jeugd en de ambitie om ook met de dames senioren in de toekomst hoger te gaan spelen. In het vervolg van de vergadering werden de nieuwe bestuursleden allemaal unaniem gekozen. Mark van der Ban wordt de nieuwe voorzitter en gaat de technische lijn uitzetten samen met Erik van der Voort. Jytte Groeneveld gaat dit aan de dames seniorenkant voor haar rekening nemen. Dennis Wegbrands is voorzitter van de sponsorcommissie, Kevin Hooyman is de nieuwe penningmeester met bestuurslid Lars van Wijk als back up. Marvin Koek is de jeugdvoorzitter.

Nadat de afgetreden bestuursleden en hun trouwe notulist door de nieuwe voorzitter werden bedankt voor hun bijdrage aan de club de afgelopen jaren, werd de vergadering gesloten en kon het nieuwe bestuur het glas heffen en proosten op een mooie toekomst.