Algemene Ledenvergadering 2024

Wij nodigen graag al onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Handbal Vereniging Aalsmeer.

Uitgenodigd zijn contributie betalende leden. In geval van een minderjarig lid mag deze zich laten vertegenwoordigen door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Mochten u, leden en ouders van jonge leden, interesse hebben voor deelname in het bestuur, dan kunt u zich aanmelden bij het huidige (nieuwe) bestuur.

Algemene Leden Vergadering Green Park HV Aalsmeer d.d. 26-06-2024

Datum: woensdagavond 26 juni 2024
Tijdstip: 19.30 uur
Waar: De Bloemhof
Wie: meerderjarige contributie betalende leden of de wettelijk vertegenwoordiger(s) van een minderjarig contributie betalend lid

1. Welkom en opening

2. Vaststellen agenda

3. Verslag van de ALV d.d. 21 juni 2023

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Stand van zaken financiën 2023-2024

6. Bevindingen tussentijds van de kascommissie

7. Bestuursverkiezing:

– Mike van der Laarse niet herkiesbaar
– Jeroen Hölscher niet herkiesbaar
– Rob Straathof niet herkiesbaar
– Dirk-Jan Kluft niet herkiesbaar
– Lars van Wijk herkiesbaar
– Marvin Koek verkiesbaar, als jeugdvoorzitter
– Mark van der Ban verkiesbaar
– Kevin Hooijman verkiesbaar, als penningmeester
– Dennis Wegbrands verkiesbaar
– Jytte Groeneveld verkiesbaar
– Erik van der Voort verkiesbaar

8. Vaststellen begroting 2024-2025

9. Uitloten obligaties

10. Mededelingen vanuit het nieuwe bestuur

11. Rondvraag

12. Sluiting

Met vriendelijke groet,
het bestuur