Locatie: Sporthal De Eendracht

Samenvatting

HandbalNL League 2022

Sporthal De Eendracht8, De Klinken, Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland, 7894DH, Nederland

Drenth Groep/Hurry Up
JD Techniek / HV Hurry Up HS1 sporthal
GREEN PARK Handbal Aalsmeer
Green Park Handbal Aalsmeer Sporthal
28 - 28
Final Score

Samenvatting

BENE-League 2022

Sporthal De Eendracht8, De Klinken, Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland, 7894DH, Nederland

Drenth Groep/Hurry Up
JD Techniek / HV Hurry Up HS1 sporthal
GREEN PARK Handbal Aalsmeer
Green Park Handbal Aalsmeer Sporthal
27 - 31
Final Score

Samenvatting

HandbalNL League 2021

Sporthal De Eendracht8, De Klinken, Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland, 7894DH, Nederland

Drenth Groep/Hurry Up
JD Techniek / HV Hurry Up HS1 sporthal
GREEN PARK Handbal Aalsmeer
Green Park Handbal Aalsmeer Sporthal
23 - 24
Final Score

Samenvatting

BENE-League 2021

Sporthal De Eendracht8, De Klinken, Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland, 7894DH, Nederland

Drenth Groep/Hurry Up
JD Techniek / HV Hurry Up HS1 sporthal
GREEN PARK Handbal Aalsmeer
Green Park Handbal Aalsmeer Sporthal
22 - 25
Final Score

Samenvatting

HandbalNL League 2020

Sporthal De Eendracht8, De Klinken, Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland, 7894DH, Nederland

Drenth Groep/Hurry Up
JD Techniek / HV Hurry Up HS1 sporthal
GREEN PARK Handbal Aalsmeer
Green Park Handbal Aalsmeer Sporthal
23 - 33
Final Score

Samenvatting

HandbalNL League 2020

Sporthal De Eendracht8, De Klinken, Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland, 7894DH, Nederland

Drenth Groep/Hurry Up
JD Techniek / HV Hurry Up HS1 sporthal
GREEN PARK Handbal Aalsmeer
Green Park Handbal Aalsmeer Sporthal
29 - 28
Final Score

Samenvatting

BENE-League 2019

Sporthal De Eendracht8, De Klinken, Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland, 7894DH, Nederland

Drenth Groep/Hurry Up
JD Techniek / HV Hurry Up HS1 sporthal
GREEN PARK Handbal Aalsmeer
Green Park Handbal Aalsmeer Sporthal
32 - 35
Final Score