Nieuwe Jeugdvoorzitter

Het bestuur is bijzonder verheugd om te melden dat wij een nieuwe Jeugdvoorzitter (Jvz) hebben.

De huidige Jvz was deze zomer gestopt in deze rol. Rob Straathof heeft dit 7 jaar gedaan. Rob is vanaf deze zomer, na benoeming in de ALV die deze zomer kortgeleden plaats vond, nu secretaris in het bestuur. Tevens is Rob sinds september Team Manager van onze Heren selectie.

De nieuwe Jvz heet Marvin Koek. Marvin heeft ja gezegd toen het bestuur hem vroeg om Jvz te worden. Marvin zei enthousiast Ja, gesteund door zijn vrouw Tanit die bij ons de Kleding Commissie leidt. De twee dochters Femme en Ella handballen allebei bij Aalsmeer. Marvin is daarnaast nog trainer en coach. Kortom handbal is wat de klok slaat in huize Koek.

Marvin is vaak aanwezig in de Bloemhof en neemt per direct zitting in de Jeugdcommissie die onder leiding staat van Dorothy Mul.

De formele benoeming van Marvin laat een jaartje op zich wachten. Dit omdat de ALV, waarin reeds benoemingen, jaarrekening 2022 – 2023 en de begroting 2023 – 2024 zijn vastgesteld, reeds heeft plaatsgevonden. De volgende ALV zal derhalve rond najaar 2024 plaats vinden.  Voordeel: een lekkere lange proeftijd…….

De kascommissie, die deze afgelopen vergadering benoemd zijn, zullen dan ook in de ALV van najaar 2024 verslag doen.

Marvin zal zich nog verder aan de vrijwilligers binnen de club, evenals jeugd en ouders, nader voorstellen.

Het bestuur.