Inschrijven Beach/Veld Handball Voorjaar 2024

Handbal Voorjaar 2024

Recent hebben we de informatie vanuit het NHV ontvangen over de Beach Handball Competitie (BHC), Beach Handball Tour (BHT), Veld Voorjaarscompetitie en de combinatie Veld/Beach Handball competitie.
De mededeling vanuit het NHV is HIER terug te vinden.

Aanmeldingen

In het kort wordt er binnen de vereniging het volgende verwacht:

 • De jeugdteams-coördinatoren inventariseren de wensen van onze jeugdteams.
  Zij zullen deze wensen uiterlijk 10 januari 2024 aan Sportbureau doorgeven.
  Lees: welk huidig zaalteam wil zich aanmelden voor welke optie, welke sterkte en welke dag van voorkeur (indien competitie). Daarbij is een keuze uit:
  A) Veld Voorjaar *
  B) Beach Handball Competitie (BHC) **
  C) Combinatie Veld + Beach Handball Competitie *
  D) Beach Handball Tour (BHT) **
  Note: Het kan zijn dat de samenstelling van de teams kunnen veranderen vanwege individuele voorkeur, maar voor de inschrijving van de teams bij het NHV is deze in eerste instantie niet direct relevant. Houd er wel rekening mee dat passend aanbod aan het individu wordt gegeven. Bijvoorbeeld als het team wil Beachen, maar een individu een voorkeur heeft voor Veld competitie. Vanzelfsprekend is het verkrijgen van een volledig team binnen een categorie leidend of een optie kan worden geboden.

* Zoals eerder vanuit de vereniging is medegedeeld is een toeslag op de contributie van €50.- van toepassing. De handbal thuiswedstrijden worden binnen gespeeld, uitwedstrijden zullen buiten worden gespeeld.
** Zoals eerder vanuit de vereniging is medegedeeld is een toeslag op de contributie van €25.- van toepassing.

Sportbureau zal voor alle teams die uiterlijk 10 januari zijn doorgegeven, de inschrijving naar het NHV verzorgen.

 • Uiterlijk 25 januari worden de volledige teams aangemeld via het aanmeldformulier.
  Voor het aanmeldformulier van een team, klik HIER.

In dit aanmeldformulier wordt onder andere aangegeven voor welke optie is gekozen, de begeleider/coach van het team, enz.

In dit formulier worden ook alle namen van de teamleden gevraagd in te vullen.
Mede op basis van de namen op dit formulier, de gekozen optie en de definitieve poule-indeling van de teams door het NHV (in geval van competitie), zal de betreffende toeslag op de contributie in rekening worden gebracht.

Taken en activiteiten

Afgelopen jaren is de ervaring dat het organiseren van (Beach) Handbal thuiswedstrijden een uitdaging kan zijn. Hoewel er vrijwilligers zijn die bepaalde taken op zich nemen om wedstrijden en competitiedagen goed te laten verlopen, is het soms stunt- en vliegwerk om het te kunnen bolwerken. Om te voorkomen dat te veel taken en activiteiten bij dezelfde vrijwilligers terecht komen, die mogelijk tot te grote werkdruk kan leiden en binnen het kader ‘vele handen maakt licht werk’ is vanuit de vereniging het besluit genomen om bepaalde taken en activiteiten bij de teams te beleggen. Uiteindelijk zijn we binnen de vereniging samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden en voor alle activiteiten er omheen.

Voor komend voorjaar 2024 betekent dit dat de volgende extra voorwaarden voor alle teams van toepassing zijn:

 • Per team worden 2 personen aangedragen die op minimaal 2 thuis Beach Handball Competitiedagen 1 of meerdere wedstrijden zullen fluiten.
  Dit kunnen teamleden zelf zijn, of personen die namens het team kunnen worden ingezet.
  Voor deze personen zal een scheidsrechter introductieavond worden georganiseerd.
 • Op de dag van een Beach Handball Competitiedag die thuis wordt gespeeld, is het thuisspelend team als gastheer/gastvrouw verantwoordelijk voor een aantal zaken, zoals het opvangen van de andere teams, de voorbereiding en speel klaarmaken van de velden, het weer netjes achterlaten van de faciliteiten, het inleveren van de wedstrijdformulieren.
  Meer informatie hierover wordt op later moment gedeeld.

Graag zien we de aanmeldingen per team tegemoet, zoals gezegd uiterlijk 25 januari. Zodra de (voorlopige) poule-indelingen door het NHV bekend zijn gemaakt, zal verdere afstemming plaatsvinden.

In geval er vragen zijn n.a.v. bovenstaande, kan deze per mail worden voorgelegd via beach-coordinator@hvaalsmeer.nl.