Corona protocol

Corona Protocol

Hieronder een Corona Protocol met richtlijnen waar een ieder zich aan moet houden.

LETOP! vanaf heden mondkapjesplicht voor iedereen die de Bloemhof betreedt. Ook spelers en begeleiders. Alleen het speelveld en bank zijn vrijgesteld waarbij enige afstand op de bank dient te worden gehouden. Niet schouder aan schouder.

Er kan niet worden gedoucht!

Coach en begeleider mogen niet in de kleedkamer. Wedstrijdbespreking en dergelijke doe je in een hoek van de zaal.

Veiligheid voor iedereen

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Uitzondering hierop zijn spelers die verder dan 10 kilometer van de Bloemhof wonen. Dan wordt de sportwedstrijd als “uitwedstrijd” gezien en mag er maximaal 1 noodzakelijke chauffeur bij de wedstrijd aanwezig zijn. 

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee.Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd en of training worden gezien als toeschouwers.Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Uitgangspunt is 3 kinderen per auto en niet individueel. 

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Uitzondering hierop zijn spelers die verder dan 10 kilometer van de Bloemhof wonen. Dan wordt de wedstrijd of training als “uitwedstrijd” gezien en mag er maximaal 1 noodzakelijke chauffeur bij de wedstrijd aanwezig zijn. Noodzakelijk betekent gemiddeld 2 a 3 kinderen per chauffeur.

Wie mogen bij de desbetreffende wedstrijd/training aanwezig zijn?

Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij de desbetreffende wedstrijd/training mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.

Ik vervoer naast mijn eigen kind nog 1 of 2 spelers die met mij meerijden. Kan dat?

Ja, dat kan. Spelers ouder dan 12 die met je mee rijden en die niet tot je huishouden behoren dienen op de achterbank plaats te nemen en een mondkapje is verplicht!!!

 

Hieronder treft je het NHV Protocol Mondkapjes aan van het NHV. Klik op de link.

NHV Protocol Mondkapjes