inschrijfformulier hv aalsmeer

Beste Handbalvriend / Geachte Ouders,

Wij verzoeken U het onderstaande formulier in te vullen.

Lidmaatschap

N.B. Als u overgeschreven wil worden van de oude vereniging zou het helpen als we het relatienummer uit Sportlink weten en bij de oude vereniging de Spelactiviteit is verwijderd.

Indien u zich aanmeld voor teambegeleiding geef dan duidelijk aan in punt 5 om welke functie het gaat en voor welk team.

Info betreffende de contributie (incl. verbondsheffing) 2023 – 2024. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Opzeggen dient te geschieden voor 1 mei.  Indien er later wordt opgezegd is de contributie voor het volgende seizoen verschuldigd.

Voor sommige groepen / spelers / speelsters (jeugd en senioren) zal een extra toeslag gelden indien wordt deelgenomen aan  (light-topsport programma / extra  / reguliere) kracht trainingen). Voor alle jeugd teams wordt er ook een kleding bijdrage in rekening gebracht.

Er is een verplichte jaarlijkse loterij in het voorjaar. Details volgen in het betreffende voorjaar. Ieder lid, geen uitzonderingen, krijgt een loterij boekje om te verkopen. Ieder lid dient vervolgens € 50,- aan de vereniging te betalen. Ook indien de loten niet verkocht worden. Deelname hieraan is een voorwaarde om lid te zijn van de vereniging.

Contributie:

Senioren (2003 en ouder) € 375,-
Senioren recreatie 1x training / geen training € 311,- / 250,-
A-jeugd (2004 – 2005) € 335,-
B-jeugd (2006 – 2007) € 302,-
C-Jeugd (2008 – 2009) € 278,-
D-Jeugd (2010 – 2011) € 278,-
E-Jeugd (2012 – 2013) € 225,-
F-jeugd (2014 en jonger) € 175,-
Bijdrage Topsport € 250,-
Jeugddivisie c.q. selectie trainingsgroep € 100,-

Gebruik krachthonk:€ 50,- bij 1 x per week en € 100,- bij 2 x per week. Peildatum is aanvang seizoen. Geen verrekening mogelijk.

Alle jeugd, behalve de toeslag JD en selectie ad € 100,-, betaalt € 25,- voor zaal handbal in voorseizoen. Deze toeslag staat op de contributie nota in september.
Voor het naseizoen geldt een toeslag ad € 50,- voor zaal handbal en € 25,- voor Beach handbal. De keuze hiervoor wordt gevraagd in het voorjaar en hiervoor wordt een separate nota gestuurd.

Kledingbijdrage:

Senioren € 0,-
Senioren € 0,-
A-jeugd € 35,-
B-jeugd € 25,-
C-Jeugd € 25,-
D-Jeugd € 25,-
E-Jeugd € 20,-
F-jeugd € 15,-

Inschrijfformulier

  Voor Jeugdleden e-mailadres van ouder of verzorger invullen a.u.b.

  Meld zich hierbij aan als lid van de Handbalvereniging GREEN PARK Handbal Aalsmeer en verklaart zich akkoord met de volgende punten:

  Om te kunnen spelen is een digitale pasfoto noodzakelijk, maak hiervoor een afspraak per mail: fotospelerspas@hvaalsmeer.nl

  Kruis aan wat van toepassing is!
  Wij verzoeken nieuwe leden en/of ouders om een vrijwillige bijdrage aan onze club te leveren door middel van:

  (tijdwaarneming, begeleiding van kinderen etc).


  Neem contact met de jeugdcommissie op voor verdere afspraken. jeugdhandbal@hvaalsmeer.nl
  Via onze website en sociale media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
  Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik (mogelijk) te zien ben.
  Ik mag mijn toestemming op ieder moment intrekken.

  Door op verzenden te klikken gaat u akkoord met de hier boven beschreven voorwaarden.


  Wij hopen natuurlijk dat alle leden met veel plezier bij GREEN PARK Handbal Aalsmeer handballen. Mocht je onverhoopt beslissen om met handballen te stoppen dan dien je dat uiterlijk 1 mei schriftelijk kenbaar te maken voor het komende seizoen aan de ledenadministratie van de vereniging. Als de opzegging van het lidmaatschap op die datum niet gebeurd is, dient er ook voor het volgende seizoen wederom contributie betaald te worden.

  Vereniging

  Green Park Handbal Aalsmeer is een handbalvereniging, opgericht in 1932, toen nog als onderdeel van de turnvereniging TV Aalsmeer, maar vanaf 1982 zelfstandig. Onze handbalvereniging richt zich zowel op de prestatiesport als op de recreatiesport, waardoor je op heel prettige wijze kunt handballen op ieder gewenst niveau. Green Park Handbal Aalsmeer heeft momenteel zo’n 321 geregistreerde leden, maar daarnaast kennen we ook heel veel supporters, vrijwilligers, trainers en scheidsrechters die bij onze vereniging betrokken zijn.