Betalen, ruilen en retourneren

Betaling / ruilen / terugsturen

BETALING

Betalingen gaan via vooruitbetaling.

Betalingen vanuit het buitenland gaan via vooruitbetaling op bankrekening nummer NL76RABO0300129394.

Verzending kan alleen bij vooraf betaling van het product en gebeurt op eigen risico van de klant.
Ook de kosten voor transport zijn volledig ten laste van de klant.

Artikelen die uit de aanbieding komen kunnen niet geruild worden.

AFLEVERING

1. GREEN PARK Handbal Aalsmeer zal aangeven waar de producten opgehaald kunnen worden.

2.GREEN PARK Handbal Aalsmeer streeft er naar om de producten voor of op de overeengekomen datum af te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane moeite niet lukken, dan zal GREEN PARK Handbal Aalsmeer  in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer GREEN PARK Handbal Aalsmeer niet in staat is om binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een enkel schriftelijk bericht te ontbinden, zulks behoudens het geval van overmacht voor GREEN PARK Handbal Aalsmeer. In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door GREEN PARK Handbal Aalsmeer heeft u geen recht op schadevergoeding.

3. HV Aalsmeer heeft ten allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.

4. Wanneer u de producten niet of niet tijdig afneemt zal GREEN PARK Handbal Aalsmeer u vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop u de producten alsnog zult afnemen. Mocht u GREEN PARK Handbal Aalsmeer niet een dergelijke datum laten weten of wanneer u op de nieuwe datum weer niet afneemt, zal de overeenkomst van rechtswege (derhalve zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist zijn ontbonden onverminderd het recht van GREEN PARK Handbal Aalsmeer om volledige schadevergoeding te vorderen.

5. Alle door GREEN PARK Handbal Aalsmeer geleverde producten blijven eigendom van GREEN PARK Handbal Aalsmeer tot de volledige factuur is voldaan. gebeurt dit echter niet binnen de gestelde betalingsafspraak dan heeft GREEN PARK Handbal Aalsmeer ten alle tijden het recht om haar producten terug te nemen.

RETOUR ZENDING

Retourneren
Indien na schriftelijk of telefonisch contact wordt overeengekomen dat het product niet voldoet aan de omschrijving van het product op de website van GREEN PARK Handbal Aalsmeer of het product is niet conform de bestelling geleverd dan kunt u het product ten alle tijden retourneren de verzendkosten zijn hiervoor van de afnemer.

Als de door u bestelde kleding niet past of niet beval en niet bedrukt is dan mag u het binnen 8 dagen na ontvangst naar ons retour zenden.

Graag met aangehecht prijskaartje.

Wilt u bij uw retourzending de volgende gegevens vermelden: Naam, adres, ordernummer,
reden van retourzending, naam en maat van het artikel welke u vervolgens wilt ontvangen.

Indien u geen andere maat of ander model wenst en u uw geld retour gestort wilt krijgen,
dient u uw rekeningnummer te vermelden, dan storten wij het door u betaalde bedrag z.s.m terug.

Retouraanvraag

U wilt een product aan ons retourneren. Kijk in onze Algemene Voorwaarden voor alle details betreffende uw Recht op retour. Neem contact op met HV Aalsmeer betreffende retouren of schades aan producten.