HV aalsmeer algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 14 november

14 November om 19:00.

Notulen zijn op te vragen bij secretaris@hvaalsmeer.nl

Leave a Reply